Metody wyceny nieruchomości

Metodyka wyceny zależy od celu wyceny i dopasowana jest do charakteru, specyfiki, przeznaczenia i rodzaju nieruchomości oraz wytycznych banków, instytucji finansowych zgodnej z aktualnie obowiązującymi Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny podstawowymi i specjalistycznymi stosowanymi jako powszechnie przyjęte standardy zawodowe wyceny nieruchomości.

Zgodnie z zasadami wyceny procedura określania wartości nieruchomości dzieli się na:

 • podejścia do wyceny
 • metody wyceny
 • techniki szacowania nieruchomości

Obowiązujące zasady wyceny nieruchomości:

PODEJSCIE POROWNAWCZE:

 • metoda porównywania parami
 • metoda korygowania ceny średniej
 • metoda analizy statystycznej

PODEJSCIE DOCHODOWE:

 • metoda inwestycyjna
 • metoda zysków

PODEJSCIE KOSZTOWE:

 • metoda kosztów odtworzenia
 • metoda kosztów zastąpienia
 • metoda kosztów likwidacji

PODEJSCIE MIESZANE:

 • metoda pozostałościowa
 • metoda stawki szacunkowej gruntów

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczoną dla niej w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych.