Wycena nieruchomości - podstawowe informacje

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest to proces w którym dokonuje się:

  • określenia wartości rynkowej nieruchomości
  • określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości
  • ustalenia wartości katastralnej nieruchomości

Wyceny nieruchomości dokonuje posiadający uprawnienia państwowe rzeczoznawca majątkowy w podejściu:

  • porównawczym
  • dochodowym
  • kosztowym
  • mieszanym