Oferta usług w zakresie wyceny nieruchomości:

 • wyceny budynków i budowli
 • wyceny gruntów budowlanych
 • wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych
 • wyceny majątku pozostawionego poza granicami kraju
 • wyceny gruntów rolnych
 • wyceny upraw rolnych i ogródków działkowych
 • wyceny zadrzewień i lasów
 • wyceny dla potrzeb opłat planistycznych i opłat adiacenckich
 • oszacowanie wartości wszystkich rodzajów służebności
 • sporządzanie dokumentów w postaci operatów szacunkowych, opinii o wartości nieruchomości i ekspertyz majątkowych.
 • doradztwo w zakresie analiz rynku nieruchomości.

Uprawnienia państwowe w zakresie szacowania nieruchomości Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr 2835 wydane dnia 21.11.1997r. oraz wieloletnią praktykę rzeczoznawcy majątkowego.

Dodatkowe uprawnienia bankowe uprawniające do wyceny dla potrzeb zabezpieczenia bankowego i hipotecznego oraz obecność od 2001r. we wszystkich listach bankowych Rzeczoznawców uprawnionych do wycen w sektorze bankowym.

Jednocześnie jako oferent spełnia wymogi art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych z dn. 10.06.1994 r. z późniejszymi zmianami.

Oferta rzetelnych, zgodnych z obowiązującym prawem i standardami zawodowymi oraz metodyką wyceny wykonania wycen nieruchomości i krótkie terminy wykonania operatów szacunkowych oraz przystępne ceny możliwe do wspólnych negocjacji przed przystąpieniem do wykonania zlecenia.

Kierowanie się etyką, odpowiedzialnością zawodową i cywilną Rzeczoznawcy Majątkowego, co gwarantuje terminowość i fachowość wykonywanych usług w zakresie wyceny nieruchomości.

Regularne uczestnictwo w szkoleniach z zakresu wyceny, seminariach zawodowych i praktycznych warsztatach, zgodnie z wymogami Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.