Praca w naszej firmie

Biuro Wyceny i Obsługi Nieruchomości POLA otwarta na rozwój i współpracę z biurami pośrednictwa i obrotu nieruchomościami, bankami, instytucjami finansowymi i innymi z branży nieruchomości.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Biuro Wyceny i Obsługi Nieruchomości POLA
ul. Kilińskiego 28/9
44-100 Gliwice
tel. 0607 453 019
e-mail: ikapola@wp.pl